Undergraduate Thesis – Bachelor of Urban and Regional Planning 2008

Student Title Abstract
Abidullah Bin S.Ali Faktor Pengaruh Pemilihan Penumpang Terhadap Mod Pgangkutan Udara Bagi Sektor Domestik Di Malaysia More
Chan Ka Wei Persepsi Penduduk Terhadap Keberkesanan Komuniti Berpagar Dalam Pencegahan Jenayah More
Esvaary A/P Ganeson Penilaian Tahap Pembangunan Mampan Dalam Komuniti Kampung Baru More
Jessica Lim Chiew Hsia Analisis & Ramalan Kawasan Rentan Akibat Geobencana Banjir Menggunakan Model Cellular Automata  More
Mas Junaini Binti Mat Junnit Kajian Pergerakan Pejalan Kaki Dalam Perancangan Kampus Di Universiti Malaya  More
Masna Binti Zainol Abidin Kajian Semula Peranan Feri Sebagai Mod Pengangkutan Awam Di Pulau Pinang More
Mazmin Binti Elias Strategi Penyesuaigunaan Semula Bangunan Ke Arah Menjana Tarikan Bandar Di Zon Pemeliharaan Bandar Melaka More
Melani Binti Hashim Kajian Perubahan Guna Tanah Di Wilayah Persekutuan Labuan Tahun 1978-2007 More
Misariah Binti Halili Penentuan Perletakan Perumahan Kos Rendah Menggunakan Kaedah Penilaian Pelbagai Kriteria More
Narfizie Bin Nasiron Keberkesanan Program Inkubator Dalam Pembangunan Industri Pelancongan More
Neoh Siew Yin The Relationship Between Urban Form And Transportation Energy Consumption Elements In Malaysian Cities More
Norazianti Binti Abd Rahman Penyediaan Kemudahan Bagi Golongan Kurang Upaya Di Kawasan Pelancongan Negeri Melaka More
Norhayati Binti Sood Faktor Pemilihan Penginapan Oleh Pelancong Domestik Di Port Dickson Perbandingan Terhadap Konsep Perubahan Permintaan Pelancongan More
Norhidayah Binti Jaafar Mencadangkan Reka Bentuk Jalan Yang Bercirikan Livable Streets Ke Arah Menjana Aktiviti Ruang Jalan Di Perumahan Terancang More
Riyanto Bin Sumardi Implikasi Pembangunan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Terhadap Perkembangan Fungsi Perniagaan & Perdagangan Di Kawasan Parit Raja, Daerah Batu Pahat  More
Rosnita Binti Abd Rahman Analisis Tren Kehilangan Kawasan Hijau Menggunakan Aplikasi Model Logistik Regression More
Rozaihan Bin Hj Daud Kriteria-Kriteria Pemilihan Pusat Perpindahan Mangsa Banjir  More
Siti Safizan Binti Kamaluddin Penilaian Fungsi Pusat Separa Wilayah; Implikasi & Halangan More
Zaliza Binti Kasim Potensi pengelompokan Industri Kecil Luar Bandar Dalam Membangunkan Usahawan Kecil Felda More
Zulkitti Bin Madisibi Respon Pengusaha Pelancongan Terhadap Polisi Kerajaan Untuk Memindahkan Operasi More