New article released on GPS Solution (Springer Nature)

Recent article published by GPS Solution (Springer Nature) entitled “Performance of the local ionospheric model in resolving GPS baseline ambiguity over the Malaysian region” by Siti Syukriah Khamdan, Tajul Ariffin Musa, Suhaila M. Buhari & Abdullah...
UTM-PLANMalaysia MOU

UTM-PLANMalaysia MOU

Seluruh warga FABU ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada deligasi dari PLANMalaysia yang diketuai oleh Ketua Pengarah Perancangan Bandar dan Desa, YBrs. TPr Dr. Alias bin Rameli serta UTM Vice-Chancellor – Prof Datuk Ir Ts Dr Ahmad Fauzi...