FABU's Occupational Safety Health Environment (OSHEC)

PENGURUSAN

1. Polisi Keselamatan UTM 2020 (Bahasa Melayu)
2. Polisi Keselamatan UTM 2020 (Bahasa Inggeris)

3. Jawatankuasa Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
i.  Carta organisasi JKKP 2020-2022
ii. Perlantikan JKKP FABU 2020-2022
iii. Panggilan mesyuarat
– Mesyuarat JKKP Bil 1/2019
– Mesyuarat JKKP Bil 2/2019
– Mesyuarat JKKP Bil. 3/2019
– Mesyuarat JKKP Bil. 4/2019
– Mesyuarat JKKP Bil. 1/2020
– Mesyuarat JKKP Bil 2/2020 (Mesyuarat Khas)
– Mesyuarat JKKP Bil. 3/2020
– Mesyuarat JKKP Bil. 4/2020
– Mesyuarat JKKP Bil. 1/2021
– Mesyuarat JKKP Bil. 2/2021
– Mesyuarat JKKP Bil. 3/2021
– Mesyuarat JKKP Bil. 4/2021

PROGRAM DAN AKTIVITI KKP

2019

2020

2021

HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control)

1. Borang HIRARC UTM 2020
2. HIRARC FABU
Makmal Teknologi Binaan
Pusat Maklumat Bangunan (BIC)
Pusat Maklumat Permodelan Bangunan (BIM)
Centre for Innovate Planning and Development (CIPD)
Pusat Kajian Alam Bina Dunia Melayu (KALAM)
Makmal Pentadbiran & Pembangunan Tanah (LAD)
MAKMALGeodesi & Astronomi (GDA)
MAKMAL Kartografi & GIS 1
MAKMAL Kartografi & GIS 2
Makmal Fotogrametri & Remote Sensing (MFRS)

SISTEM PELAPORAN DAN SIASATAN KEMALANGAN

1. Prosedur Pelaporan & Siasatan Kemalangan di Premis FABU
2. Prosedur Melaporkan Kemalangan
3. Borang Laporan Kemalangan/Kejadian Berbahaya
4. Borang Aduan Keselamatan & Persekitaran Pekerjaan

KECEMASAN

1. Garis Panduan Pelan Tindakan Kecemasan (ERP) & Pasukan Tindakan Kecemasan
2. Carta Organisasi Pasukan Tindakan Kecemasan (ERT) – Mengikut Zon
3. Perlantikan ERT FABU
4. Peranan & Tanggungjawab ERT
5. Nombor Talian Kecemasan UTM (Bahasa Melayu)
6. Nombor Talian Kecemasan UTM (Bahasa Inggeris)
7. Nombor Talian Kecemasan FABU
8. Prosedur Tindakan Kecemasan FABU
9. Prosedur Pengungsian Bangunan
10. Standard Operating Procedures (SOP) Pelan Tindakan Kebakaran FABU
11. Laporan Pengungsian Bangunan 2019