FABU's Occupational Safety Health Environment (OSHEC)

PENGURUSAN

1. Polisi Keselamatan UTM 2021 (Bahasa Melayu)
2. Polisi Keselamatan UTM 2021 (Bahasa Inggeris)

3. Jawatankuasa Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
i.  Carta organisasi JKKP 2022-2024
ii. Perlantikan JKKP FABU 2022-2024
iii. Panggilan mesyuarat
– Mesyuarat JKKP Bil 1/2019
– Mesyuarat JKKP Bil 2/2019
– Mesyuarat JKKP Bil. 3/2019
– Mesyuarat JKKP Bil. 4/2019
– Mesyuarat JKKP Bil. 1/2020
– Mesyuarat JKKP Bil 2/2020 (Mesyuarat Khas)
– Mesyuarat JKKP Bil. 3/2020
– Mesyuarat JKKP Bil. 4/2020
– Mesyuarat JKKP Bil. 1/2021
– Mesyuarat JKKP Bil. 2/2021
– Mesyuarat JKKP Bil. 3/2021
– Mesyuarat JKKP Bil. 4/2021
– Mesyuarat JKKP Bil. 1/2022
– Mesyuarat JKKP Bil. 2/2022
– Mesyuarat JKKP Bil. 3/2022
– Mesyuarat JKKP Bil. 4/2022

PROGRAM DAN AKTIVITI KKP

2019

2020

2021

2022

2023

HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control)

1. Borang HIRARC UTM 2020
2. HIRARC FABU

SISTEM PELAPORAN DAN SIASATAN KEMALANGAN

1. Prosedur Pelaporan & Siasatan Kemalangan di Premis FABU
2. Prosedur Melaporkan Kemalangan
3. Borang Laporan Kemalangan/Kejadian Berbahaya
4. Borang Aduan Keselamatan & Persekitaran Pekerjaan

KECEMASAN

1. Garis Panduan Pelan Tindakan Kecemasan (ERP) & Pasukan Tindakan Kecemasan
2. Carta Organisasi Pasukan Tindakan Kecemasan (ERT) – Mengikut Zon
3. Perlantikan ERT FABU
4. Peranan & Tanggungjawab ERT
5. Nombor Talian Kecemasan UTM (Bahasa Melayu)
6. Nombor Talian Kecemasan UTM (Bahasa Inggeris)
7. Nombor Talian Kecemasan FABU
8. Prosedur Tindakan Kecemasan FABU
9. Prosedur Pengungsian Bangunan
10. Standard Operating Procedures (SOP) Pelan Tindakan Kebakaran FABU
11. Video