Undergraduate Thesis – Bachelor of Quantity Surveying 2008

Student Title Abstract

Amrilia Aqwim Bt Abdollah

Peruntukan Kos Dalam Rekabentuk Kemudahan Bebas Halangan (Barrier Free Design) Untuk Orang Kurang Upaya (Oku)

Chang Siaw Hui

Penggunaan Tenga Golongan Kurang Upaya Dalam Industri Pembinaan  

Chooi Wei Sun

Pembangunan Konsep “Learning Organisation”  Dalam Syarikat Pembinaan  

Chow Wai Min

A Study on the Benefits Of Iso 9001:2000 Implementation in Malaysian Quantity Surveying Firms  

Fadzlina Bt Yahya

Kajian Ke Atas Kos Pengambilan Buruh Asing Dalam Industri Pembinaan Malaysia  

Foong Kae Wen

Kajian Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Pengambilan Kursus Ijazah Sarjana Muda Ukur Bahan Di Institusi Pengajian Tinggi Awam  

Fun Yip Onn

Kajian Perbandingan Permintaan Graduan Diploma Ukur Bahan Antara Insitusi Pengajian Tinggi Awam Dan Swasta  

Hor Phooi Chin

Langkah-Langkah Mengatasi Kecurian Di Tapak Bina

Ili Liyana Azman

Factors Detemining Contractors’ Profit  

Jong Choon Yen

Roas Maintenance in Johor Bahru and its Cost  

Justin Bong Chunn Tat

Life Cycle Cost for Library Security System  

Lawrence Yap Sie Kiong

Preparation of Feasibility Study for  Construction Projects  

Lee Chee Wey

The Usage of Tender Price Index and Building Material Cost Index  
Lee Chia Kuang Implementation of Hazard Identification, Risk Assessment and Control (HIRAC) on Construction Sites  

Lee Han Wei

Penyediaan Aksesibiliti Orang Kurang Upaya Di Lapangan Terbang  

Liew Li Ming

Penetapan Harga Jualan Rumah Kediaman Bagi Pemaju  

Lim Teck Khoon

Variasi Harga Tender Dengan Kos Pembinaan Muktamad  

Md Wazir Shafiq Bin Mohd Anuar

Analisa Kos Awalan Dan Tempoh Pulang Modal Untuk Pembekal Atau Kontraktor Bagi Projek Yang Menggunakan Sistem Acuan Terowong  

Mohd Aydiel Bin Jibrail

Pengaruh Imej Korporat Dan Reputasi Dalam Pemilihan Kontraktor  

Mohd Ehyauddin Bin Ahmad Zaki

Kekurangan Penglibatan Buruh Tempatan Dalam Industri Pembinaan Dari Perspektif Orang Awam  

Mohd Syafiq Bin Mohd Zaini

Skim Pengurusan Trafik Kerja Naik Taraf Jalan Raya; Kajian Kes: Projek Membina Persimpangan Bertingkat Skudai, Johor Bahru  

Mohd Taufik Bin Abdullah

Penggunaan Laman Web Sebagai Medium Pengiklanan Rumah Kediaman Oleh Pemaju Perumahan  

Mohd Zulfadli Bin Noruddin

Kerja Lebih Masa: Keperluan Dan Tuntutan  

Nasyira Binti Ibrahim

Keselamatan Di Tapak Bina Dari Aspek Penggunaan Jentera  

Nik Alyatul Aqilah Bt Zahri

Implikasi Lanjutan Masa Terhadap Kontraktor Dan Klien  

Nona Binti Saili

Kemahiran Generik Asas Dalam Pengambilan Graduan Untuk Bekerja  

Noor Hasdiana Bt Hady

Latihan Industri Yang Dijalani Oleh Pelajar Ukur Bahan  

Noorhayati Shailina Muhamad

Rekabentuk Dalam Teknologi Sistem Binaan Berindustri (Ibs)  

Nor Shuhaidah Bt Abdul Razak

Menukar Tempat Kerja Di Kalangan Juru Ukur Bahan Dalam Industri Binaan  

Norazma Binti Zahari

Tahap Kerosakan Dan Kos Pembaikpulih Sekolah-Sekolah Harian Di Kuala Selangor  

Norbain Binti Zainal

Pengurusan Keselamatan Pekerja Di Tapak Bina Pematuhan Penggunaan Jaring Keselamatan Di Tapak Bina  

Norshahira Idayu Bt Naaim

Kemalangan Dalam Industri Pembinaan Dengan Konteks “Zero-Accident Target In Every Workplace”  

Norul Huda Bt Hanafi

Kelambatan Dan Lanjutan Masa Bagi Projek Kerajaan

Nur Izyan Bt Abu Hassan

Penggunaan Sistem Penilaian Kualiti Untuk Menilai Kualiti Kerja Buruh  

Nur ‘Izzati Bt Ismail

Kajian Terhadap Kaedah Mengurangkan Pencemaran Bunyi Di Kawasan Pembinaan Kajian Kes: Duta Ulu Kelang Ekspressway (Duke)  

Phan Chin Liong

Kajian Perlaksanaan Konsep Kitar Semula Oleh Firma-Firma Kontraktor  

Roslina Bt Kartimon

Prestasi Kerja Graduan Ukur Bahan Pada Pandangan Pihak Majikan  

Rusniza Ahmad

Penggunaan Enam Sigma Sebagai Penambahbaikan Proses Dalam Industri Pembinaan: Kajian Kes  

Sesmiwati

Elemen-Elemen Signifikan Dengan Teknik Pengurusan Nilai (Kajian Kes)  

Siti Aishah Bt Ghazali

Aspek-Aspek Keselamatan Di Sekolah  

Siti Fatimah Binti Haji Maulub

Aplikasi Prinsip Pembinaan Mampan Dalam Industri Binaan  

Siti Haizan Bt Azmi

Kesan Kelewatan Pembayaran Terhadap Aliran Tunai Kontraktor  

Siti Norbaya Bt Alias

Kajian Ke Atas Penggunaan Harga Cut-Off Dalam Sistem Penilaian Tender Jabatan Kerja Raya  

Stella Wong Chou Ping

Kajian Penggunaan Scanclimber Dan Perancah Dalam Kerja Dinding Luar Bangunan Tinggi  

Tam Yew Fei

Reka Bentuk Asrama Universiti Teknologi Malaysia Yang Selesa

Teo Wan Lan

Penggunaan Perkhidmatan Pusat Pertukaran Pekerja Pembinaan Berhad (Construction Labour Exchange Berhad – Clab)  

Teo Yiien Yiik

Masa Yang Diperlukan Oleh Jurukur Bahan Untuk Menyediakan Dokumen Tender Berkuantiti