Undergraduate Thesis – Bachelor of Quantity Surveying 2006

Student Title Abstract
Adib Azra Abdul Rahman Masalah-Masalah Yang Dihadapi oleh Kontraktor Malaysia Ketika Menjalankan Projek di Negara Lain
Arnida Bt Amdan Keberkesanan Kaedah Pembinaan Secara Sistem Binaan Berindustri (IBS) Berbanding Sistem Konvensional Dalam Konteks Masa – Kajian Kes  
Cheong Soo Lin Kajian Kemungkinan Dalam Pembangunan Projek Perumahan
Gui Hun Chuen “Learning Organisation” Dalam Firma Ukur Bahan  
Jamion Bin Omar Kos Pengurusan Sampah Sisa Binaan di Tapak Bina  
Mas Hafizah Binti Jamil Peranan Juruukur Bahan di Dalam Pemuliharaan Bangunan Lama  
Muhammad Faiz Bin Ahamad Kamal Operasi Firma Ukur Bahan Tempatan di Luar Negara  
Nalina Devi A/P Balakrishnan Pertumbuhan Industri Pembinaan Malaysia dan Perbandingan Industri Pembinaan Antara Negara Maju dan Negara Sedang Membangun  
Nor Izyani Binti Abdullah Kajian Masalah Kecacatan Rumah Pasang Siap di Penempatan Semula di Sungai Pau, Sik, Kedah  
Norliza Azizan Kelewatan Penyediaan Perakuan Interim  
Nurjuliana Bt Mohd Nazari Analisa Pengetahuan Pelajar-Pelajar Sekolah Menengah Tentang Profesion Ukur Bahan  
Norwahidah Binti Abdul Wahid Profil dan Persepsi Penghuni di Skim Komuniti Berpagar – Kajian Kes: Sierramas, Sungai Buloh
Siti Noorbaini Bt Abdullah Penilaian Tahap Risiko Kebakaran Rumah Kediaman
Sophian Bin Sulaiman Arahan Perubahan oleh Pihak Berkuasa Tempatan Kepada Pemaju  
Syarifah Rodiah Binti Mohd Pauzi Analisis Variasi Harga Buruh Binaan Mengikut Lokasi dan Tred Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya
Zuhaili Bin Mohamad Ramly Penglibatan Kontraktor Dalam Kerja Pengubahsuaian