Seluruh warga FABU ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada deligasi dari PLANMalaysia yang diketuai oleh Ketua Pengarah Perancangan Bandar dan Desa, YBrs. TPr Dr. Alias bin Rameli serta UTM Vice-Chancellor – Prof Datuk Ir Ts Dr Ahmad Fauzi Ismail, pegawai-pegawai kanan Universiti, Pengurusan FABU serta semua staf akademik program Perancangan Bandar & Wilayah, FABU atas kesudian menghadiri dan menyempurnakan majlis menandatangani Perjanjian Persefahaman (MOU) pada hari ini.
#FABUlous