Dr Norliza Mohd Isa dan Dr Rohana Mohd Firdaus dari Fakulti Alam Bina dan Ukur telah mewakili Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ke program libatsama komuniti peringkat antarabangsa di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga (FIB Unair) Surabaya, Indonesia.
Program “Exploring Heritage Preservation, Tangible, and Intangible History Through Self Narrative: A Case From Peneleh” ini juga turut sama melibatkan ahli akademik dari Universiti Malaysia Sabah (UMS) telah berlangsung dari 2 hingga 7 Mei 2024.
Program ini telah mendapat liputan media di Surya.co.id dengan judul FIB Unair Gulirkan Pengmas Bersama 2 Kampus Malaysia, Promosikan Wisata Heritage Kampung Peneleh,