Program Geoinformasi, Fakulti Alam Bina dan Ukur (FABU) telah menganjurkan Geoinformation Career Carnival 2023 sebagai memupuk jalinan kerjasama antara pihak universiti, industri dan agensi seterusnya melengkapkan konsepย quadruple helix iaitu memberi semula kepentingan kepada para pelajar UTM khususnya pelajar Geoinformasi. Berita lanjut di : https://news.utm.my/ms/2023/07/geoinformation-career-carnival-2023-tarik-kehadiran-industri-dan-pelajar-tahun-akhir/