Postgraduate Thesis – Master of Science (Urban and Regional Planning) 2003-2007

Student Title Year Abstract
Abdul Rahim Bin Haji Ramli Kesan Pembangunan Perindustrian di Kawasan Pasir Gudang Johor Terhadap Tahap Sosio-Ekonomi Penduduk Perkampungan Tradisional Di Sekitar 2007 More
Alizatul Akmal Binti Abdullah Faktor Pembangunan Tanah Kampung Dalam Bandar di Skudai 2007 More
Muhammad Asim Tufail Factors Leading to Decentralization of Office Firms the Case of Multuimedia Super Corridor 2006 More
Roslizana Bte Abdul Rashidi Faktor Komuniti Kediaman Berpagar Sebagi Alternatif Kediaman Terancang 2006 More
Alex Anthony Kabis Kajian Terhadap Peranan PBT Dalam Mengawal Aktiviti Sektor Informal (Gerai dan Pasar) – Kajian Kes : Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah (MPJBT) 2005 More
Ezra Aditia Pembangunan Kiosk Maklumat Kawalan Pembangunan Berasaskan WEB GIS bagi Perancangan dan Pengurusan Bandar 2005 More
Fazliana Binti Pazin Penilaian Pengalaman dan Tahap Puas Hati Pelancong Terhadap Program Homestay 2005 More
Khairul Hisyam Bin Kamarudin Merangka Strategi Pembagunan Mapan Komuniti Orang Asli: Suatu Penilaian Tahap Kemapanan Komuniti Temiar Dirancang Pengumpulan Semula (RPS) Legap & Pos Kuala Mu, Daerah Kuala Kangsar, Perak 2005 More
Lim Seng Boon A Comparative Study of Technology Firms in Tsukuba Science City, Japan and Kulim Hi-Tech Park, Malaysia 2005 More
Yendo Afgani Kemapanan Luar Bandar: Satu Kajian ke Atas Pengalaman Sikap dan Prinsip Hidup Mapan pada Komuniti Pasemah Kabupaten Larat, Sumatera Selatan 2005 More
Ngakan Putu Kirim Pemodelan Penjanaan Senario bagi Penentuan Kawasan Perumahan. Kajian Kes: Kotamadya Denpasar, Bali – Indonesia 2003 More
Wan Munira Bte Wan Jaafar Kajian ‘Teleworking’ di Kalangan Perusahaan Berskala Kecil dan Sederhana di Lembah Klang 2003 More