Undergraduate Thesis – Bachelor of Quantity Surveying 2007

Student Title Abstract
Afiza binti Atan Pembangunan dan Penggunaan Pengkalan Data Kos dan Masa bagi Maklumat Pra-Pembinaan Projek  
Azman Bin Hamzah Kerja-Kerja Naik Taraf Jalan Raya
Danny Koo Chwee Leong Pegukuran Produktiviti Buruh Malalui Teknik Tinjauan Kelewatan Mandur
Flora Chen Yee Hsia Permintaan (Atau Pembelian) Rumah Mengikut Konsep Bina Kemudian Jual Sebahagian Di Malaysia  
Hazwani Haziqah Binti Hamzah Perbanding Kaedah Pemasaran Perkhidmatan Antara Perunding Arkitek dan Perunding Ukur Bahan  
Ilya Farhana Dzamani Kecacatan Bangunan Akademik di UTM – Kajian Kes: Bangunan Tambahan FKM
Kamal Hisham Bin Zainudin Kajian Keberkesanan Pendekatan Kontraktor Dalam Mengurangkan Pergantungan Terhadap Tenaga Buruh Binaan
Lee Nyuk Fong Kemalangan di Tapak Bina
Mohd Noor Bin Ismail Pemasaran Berasaskan Hubungan: Tinjauan Ke Atas Firma-Firma Ukur Bahan  
Mohd Nurakhman Bin Mohd Nor Perbandingan Ciri-Ciri Syarikat Kontraktor Bumiputera Dengan Syarikat Kontraktor Bukan Bumiputera Yang Berjaya
Mohd Taha Mohd Sarom Kajian Keberkesanan Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR)
Muhammad Zuhry Bin Mohd Mazlan Kos Kitaran Hayat Bagi Kemasan Bumbung
Nooranis Arina Binti Ismail Etika Kerja Kontraktor Dalam Industri Pembinaan
Nor Azura Binti Shoib Budaya Kerja Kontraktor Bumiputera
Nor Wahida Salwani Bt Salahpikri Bebanan Kontraktor Dalam Penggunaan Sistem Tender Elektronik di Dalam Industri Pembinaan
Norashikin Ali Analisa Tahap Pengetahuan Pelajar-Pelajar Matrikulasi Tentang Profesion Ukur Bahan
Nur Syuhaini Kamarudin Strategi Mengurangkan Perubahan Kerja Di Dalam Kontrak Reka Dan Bina  
Nurdalila Bt Md Rahin Kesan Penamatan Kontrak Subkontraktor Dinamakan Bagi Projek Milik Kerajaan  
Nurul Aishah Binti Zamaludin Strategi Menghadapi Risiko Kewangan Oleh Kontraktor Utama  
Nurul Asyikin Binti Hasbollah Perancangan Sistem Trafik di Tapak Bina
Phang Pau Ching Kajian Perbandingan Tahap Kepuasan Kerja Juruukur Bahan di Firma Ukur Bahan dan di Syarikat Pembinaan  
Rezannah Binti Arsad Kesediaan Sebagai Pembekal Bahan Binaan Dalam Aplikasi Konsep ‘Just In Time (JIT)’ Dalam Industri Pembinaan di Johor  
Sharon Ho Su Nee Penyelenggaraan Jambatan Konkrit Dan Kos Pembaikan
Syarifah Noorzatul Iqmar Bt Syed Nasir Kajian Nilai Pampasan di Atas Pengambilan Tanah Rizab Melayu
Tan Chew Ling Faktor-Faktor yang Diambilkira oleh Jurukur Bahan dalam Menentukan Ketepatan Anggaran Pra-Tender
Wong Chee Foong Faktor-Faktor Utama yang Mempengaruhi Lebihan Kos dan Kelewatan Dalam Pembinaan  
Wong King Lang Program Kerja Dan Kenyataan Kaedah Sebagai Dokumen Kontrak