Seluruh warga FABU ingin merakamkan ucapan tahniah kepada:
1. Prof. Datuk TPr. Dr. Ahmad Nazri Muhammad Ludin, Mantan Pengarah UTMLead
2. Prof. Madya Sr Dr. Sarajul Fikri Mohamed, Pengurus Besar, UTMSPACE
3. Encik Dzulhelmi Mohd Razali, Mantan Penolong Pendaftar Kanan, AMD
yang telah menerima anugerah masing-masing sempena Majlis Apresiasi Staf 2021 – Jabatan Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa).