FABU juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Ar. Noraslinda binti Abdul Rahman, Felo Penyelidik Pusat Kajian Alam Bina Dunia Melayu (KALAM) atas kejayaan beliau memperoleh Geran GUP Tier 2 2019 Batch 1 dengan tajuk ‘ Senibina Bangunan Warisan UTM sebagai Simbol Cenderahati Korporat’