FABUlous Webinar Bersama Alumni Bil.1/2021

Persediaan ke Alam Kerjaya: Sudah Bersediakah Kita?
26 Januari 2021 (Selasa)
2.30 – 4.00 ptg
En. Nor Mohd Afif bin Osman
Penolong Pengarah (J41)
Bahagian Rancangan Pembangunan
PLANMAlaysia@Terengganu (Jabatan Peracangan Bandar dan Desa Negeri Terengganu)
Alumni Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah, UTM
Skills

Posted on

January 20, 2021

Submit a Comment