Dimaklumkan bahawa pejabat pentadbiran FAB yang beroperasi di aras 2 blok B02 telah berpindah ke bangunan bersebelahan di aras 2 blok B12. Pejabat pentadbiran yang terdapat pejabat Dekan, Timbalan-Timbalan Dekan, Ketua-Ketua Jabatan bersama-sama staf pelaksana telah menyelesaikan urusan perpindahan tersebut dan beroperasi sepenuhnya di lokasi baharu mulai 11 Julai 2013.

//