14 September 2020 – Majlis Pelancaran dan Taklimat Sistem Pengurusan Kualiti (SPK-UTM) telah dirasmikan oleh YBhg. Prof. Sr Dr. Hishamuddin bin Mohd. Ali, Dekan Fakulti Alam Bina dan Ukur diiringi oleh YBhg. Prof. Dr. Kasturi Devi Kanniah, Penolong Dekan (Kualiti & Strategi). Majlis tersebut telah dihadiri oleh semua staf FABU. Taklimat berkenaan SPK-UTM telah disampaikan oleh YBhg. Prof. Madya Dr. Mat Naim bin Abdullah @ Mohd Asmoni, Timbalan Pengarah Pusat Kualiti dan Pengurusan Risiko (UTMQRIM).