Seramai 107 orang graduan FABU telah dianugerahkan Anugerah Kecemerlangan Akademik pada Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik FABU bersempena dengan Konvokesyen UTM yang ke-63. Majlis telah diadakan pada 3 November 2019 yang lepas bertempat di Fakulti Alam Bina dan Ukur.

more photos click here..