Anugerah Kualiti Akademik (AKA) bertujuan untuk memberikan penghargaan dan pengiktirafan kepada Fakulti yang telah mencapai tahap pengurusan kualiti akademik yang cemerlang. AKA adalah dibawah urusetia Pusat Kualiti & Pengurusan Risiko (UTM QRiM) . Seramai 4 orang panel audit bertanggungjawab untuk meninjau dan melihat Keberkesanan Pengurusan Proses Kerja untuk AKA di FABU.