Kursus Kesedaran dan Pengurusan Tenaga 2019 telah diadakan di FABU pada 28 Ogos 2019 oleh Pakar Runding Jawatankuasa Pengurusan Tenaga UTM, Y.Brs. Prof. Ir. Dr. Sharifah Rafidah Wan Alwi, Registered Electrical Energy Manager UTM, Prof. Ir. Dr. Mohamad Yusri Hassan, Dr. Lim Jeng Shiun dari Pejabat PROSPECT, SKKT, Pengurus Tenaga FABU, UTM, Dr. Choong Weng Wai, Jurutera Mekanikal, PHB, UTM, En. Inaurezeki dan Ketua Unit Pengurusan Tenaga, PHB, UTM, Pn. Noor Azlina Maskor.

more photos click here