Undergraduate Thesis – Bachelor of Science in Construction 2000-2007

Student Title Year Abstract
Ahmad Tazri Pengurusan Pembelian dan Penghantaran Bahan Binaan oleh Para Kontraktor 2005 More
Ayuni Aimi Binti Md Yusoff Pengurusan Kren Menara Dalam Projek Bangunan Panca Tingkat 2007 More
Azura Binti Md Ariffin Kajian Terhadap Risiko Dalam Projek Pembinaan 2007 More
Farial Hanum Nurul’ain Bte Khalid Kajian Terhadap Kontraktor O & M (Operation And Maintenance) Di UTM  2006 More
Haslinda Binti Esahak Pengaruh Jenama Terhadap Pemilihan Bahan Binaan Dan Kelengkapan Dalam Projek Pembinaan  2006 More
Huda Mastura Hailuddin Aliran Wang Keluar Begara Oleh Pekerja Asing Di Dalam Industri Pembinaan 2007 More
Kang Jiun Nian Kajian Ke Atas Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Firma Kontraktor 2005 More
Leong Thong Kiang Penyenggaraan Lif Di Bangunan Kediaman Di Malaysia, Sejauh Mana Keberkesanannya 2006 More
Mohammad Anuar Bin Safian Perlaksaan Projek Jalan Kampung Di Negeri Johor 2000 More
Mohamad Shahrizal Bin Mohamad Jailani Mengenalpasti Amalan Pengurusan Dan Kawalan Bahan Oleh Kontraktor Binaan 2006 More
Muhammad Haniff Bin Huzaizi Masalah Penyengaraan Bangunan Kerajaan  2007 More
Muhammad Ikhwan Bin Ibrahim Permintaan Terhadap Bahan Binaan Import Dalam Industri Pembinaan di Malaysia 2007 More
Nik Farah Esma Bt Haslan Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Keputusan Klien Dalam Menggunakan Sistem Pembinaan Berindustri (IBS) 2007 More
Nor Zeana Binti Md Salleh Kajian Ke Atas Laluan Keluar Keselamatan Pada Bangunan Hotel Yang Ditukarguna Daripada Rumah Kedai 2001 More
Riana Binti Milan Kajian Terhadap Susun Atur Loji Statik Di Tapak Bina 2007 More
Shahrul Azmizi Bin Anas Penggunaan Sistem ‘Kepala Asing’ Dalam Industri Pembinaan  2007 More
Wee Siew Kee Perbandingan Produktiviti Buruh Asing Dan Buruh Tempatan Dalam Kerja Bata  2007 More
Won Mon Wae Kajian Produktiviti Tukang Bata Di Tapak Bina 2007 More
Yee Chee Loon Anggaran Kuantiti Bahan Binaan Bagi Program Pembangunan Perumahan Bawah Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK 9)  2007 More