Postgraduate Thesis – Master in Architecture 2000-2007

Student Title Year Abstract
Khazainun ZainiSupervisor: Assoc. Prof. Dr. Mohd
Sarofil Bin Abu Bakar
Children’s Concept Of Primay School Ground For Learning And Playing Through Landscape In Malaysia 2007 More
Markarius Anwar Model Rekabentuk Bandar Berasaskan Bentuk Bandar Tradisional Melaka 2007 More
Nor Haslina Bte Ja’afar Kriteria Kejayaan Jalan Tradisional di Bandar Sebagai Tempat Tumpuan Pengunjung 2007 More
Rohani @ Longuet Christine Abdullah Cultural Landscape of Traditional House Compounds in Terengganu 2007 More
Rohaya Che Amat Colonial Garden Characters of Hill Stations : A Case Study of Penang Hill, Malaysia 2006 More
Nangkula Utaberta Pendekatan Seni Bina Islam Berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah: Meneliti Kesesuaian dari Idea-Idea Rekabentuk Organik Frank Lloyd Wright 2005 More
Sri Silvia Wati Kajian Simulasi Berbantukan Komputer Bagi Menilai Kesilauan Cahaya Siang Melalui Tingkap di Dalam Sebuah Ruang Pejabat di Malaysia 2005 More
Ahmad Syafri Thalib Strategi Pemasaran Firma Perunding Tempatan (Provinsi) untuk Bersaing Dengan Firma Perunding Luar Provinsi di Pasaran Tempatan 2000 More
Hendrino Kajian Rekabentuk Klimatik Untuk Rumah Kediaman Di Sumatera Barat Indonesia (Dengan Menggunakan Kaedah Jadual Mahoney) 2000 More