Bengkel Mobile Asset Mapping For Tenaga Nasional Berhad

Bengkel Mobile Asset Mapping For Tenaga Nasional Berhad

Kumpulan Penyelidikan Geospatial Imaging dan Information, TropicalMap dan Makmal Penyelidikan 3D GIS FABU UTM dengan kerjasama Photo Laser Grammetry Sdn Bhd telah menganjurkan Bengkel Mobile Asset Mapping For Tenaga Nasional Berhad (TNB) pada 10 hingga 13 Ogos 2020 yang lepas bertempat di Makmal GIS & Kartografi 2, FABU. Bengkel ini juga telah dihadiri oleh Prof. Madya Dr. Zulkepli bin Majid, Timbalan Dekan (Penyelidikan, Inovasi, Pembangunan dan Alumni) dan Prof. Madya Dr. Zulkarnaini bin Mat Amin, Pengarah Geoinformasi.

more photos click here..

Majlis Perasmian Galeri KALAM oleh Dekan Fakulti Alam Bina dan Ukur

Majlis Perasmian Galeri KALAM oleh Dekan Fakulti Alam Bina dan Ukur

Sebuah galeri yang mengandungi pelbagai bahan pameran dan kajian mengenai alam bina dunia melayu telah dirasmikan di Pusat Kajian Alam Bina Dunia Melayu (KALAM), Fakulti Alam Bina dan Ukur (FABU), Universiti Teknologi Malaysia (UTM).

Galeri yang bakal menjadi pusat rujukan mengenai Alam Bina Melayu Nusantara itu telah dirasmikan oleh Dekan kepada fakulti tersebut, Prof. Sr. Dr. Hishamuddin Mohd Ali.

Pengarah KALAM, Ar. Noraslinda Abdul Rahman berkata khazanah di pusat ini telah didokumentasikan sejak tahun 1975 dan selain menjalankan aktiviti penyelidikan berkaitan seni bina tradisional melayu, pusat ini juga menyediakan perkhidmatan professional, penerbitan, jaringan industri, perundingan serta menganjurkan kursus,seminar, persidangan dan lain-lain perkhidmatan yang memacu pembangunan masyarakat dan negara.

“Galeri KALAM menempatkan khazanah warisan negara yang sangat unik dan harus dipelihara. Ruangan pamerannya mempamerkan karya seni bina untuk dihayati oleh masyarakat tempatan dan luar negara.”

“Selain menjadi medium pendidikan untuk memperkenalkan warisan negara kepada generasi muda, galeri ini juga mampu memberikan inspirasi kepada pengunjung agar dapat menanam sifat cintakan warisan dan budaya Malaysia,” katanya.

Galeri ini juga mampu menjadi medan sosial seni yang berfungsi sebagai jambatan penghubung untuk mempertemukan masyarakat dari pelbagai lapisan bagi membincangkan kepelbagaian budaya, gagasan, gaya hidup, ideologi dan sebagainya.

Majlis turut dimeriahkan dengan penyerahan replika cek kepada Dekan FABU oleh wakil Pengarah Institut Infrastruktur Pintar dan Pembangunan Inovatif (ISIIC), Prof. Madya Dr. Abdul Rahman Mohd Sam dan Pengarah Senibina, Prof. Madya Dr. Alice Sabrina Ismail sebagai simbolik menghargai kerjasama di antara mereka. Turut hadir adalah mantan Pengarah KALAM, Prof. Madya Dr. Raja Nafida Raja Shahminan.

more photos click here..

Kunjungan Rasmi Dekan Fabu ke Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH)

Kunjungan Rasmi Dekan Fabu ke Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH)

Pihak Fakulti Alam Bina dan Ukur ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH), kementerian Kewangan Malaysia yang di ketuai oleh YBrs. Sr Haji A’zmi bin Abdul Latif, Ketua Pengarah Penilaian dan Perkhidmatan Harta yang telah sudi menerima kunjungan hormat dari YBrs. Profesor Sr Dr. Hishamuddin bin Mohd Ali, Dekan Fakulti Alam Bina dan Ukur yang diiringi oleh Sr Dr. Mohd Nadzri bin Jaafar, Pengarah Harta Tanah, Fakulti Alam Bina dan Ukur pada 10 Julai 2020.

Intipati perbincangan ketika kunjungan hormat ini antara lain meliputi jemputan perlantikan sebagai Profesor Adjung, memperbaharui Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua-dua organisasi, perlaksanaan program khas di peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah (PhD), serta program khas separuh masa di peringkat Ijazah Sarjana Muda kepada pegawai-pegawai JPPH, dan latihan kepada staf akademik muda FABU di INSPEN.

more photos click here..