ANUGERAH SENI DAN KREATIVITI CITRA KARISMA 2020

Anugerah ini merupakan pengiktirafan dan penghargaan kepada staf akademik dan juga staf bukan akademik yang telah mencapai kecemerlangan dalam bidang seni dan kreativti di UTM. Anugerah ini diberikan kepada hanya seorang staf yang telah menunjukkan pencapaian yang cemerlang dalam bidang seperti :

 1. Seni persembahan (teater, tari dan muzik, dll)
 2. Seni bina (projek rekabentuk bangunan, landskap, hiasan dalaman, dll)
 3. Seni visual (catan, arca, animasi, grafik, fotografi, dll)
 4. Seni skrin (lakon layar, pengarahan, penataan seni, animasi, dll)
 5. Seni kraf (ukiran, tekstil, logam, anyaman, batik, dll)
 6. Penulisan kreatif (novel, puisi, cerpen, skrip televisyen, dll)

Pemilihan penerima anugerah ini dibuat berasaskan kriteria yang menunjukkan penglibatan secara aktif dalam bidang seni dan kreativiti meliputi aspek berikut:

 • Aktif dalam menghasilkan ‘koleksi’ kesenian yang berkaitan sama ada untuk jualan atau pameran
 • Aktif dalam ‘aktiviti’ kesenian berkaitan di peringkat universiti, negeri, kebangsaan dan antarabangsa seperti pameran (seni catan), lakon layar (seni skrin) dan lain-lain lagi.
 • Mempunyai daya inovasi dan kreativiti yang tinggi dalam penghasilan bahan kesenian berkaitan
 • Aktif dalam persatuan atau kelab kesenian yang berkaitan
 • Pernah menerima anugerah atau memenangi   pertandingan di peringkat universiti, negeri, kebangsaan dan antarabangsa
 • Pernah mendapat pengiktirafan khas di peringkat universiti, negeri, kebangsaan dan antarabangsa
 • Berpengalaman luas dalam pembentukan teori dan kurikulum dalam bidang seni berkaitan atau sebagai penggiat mempromosi dan menonjolkan elemen lestari dalam karya masing-masing.

Kriteria/Syarat-syarat Permohonan

Terbuka kepada semua staf UTM yang berstatus tetap/sementara/kontrak (lantikan universiti) serta berkhidmat sekurang-kurangnya 1 tahun lantikan sebelum 1 Januari 2021.

 1. Pemenang hanya boleh memohon/dicalonkan semula selepas 3 tahun.

Penilaian dibuat oleh Panel Penilai yang dilantik oleh Pengerusi, JK Anugerah Seni dan Kreativiti dengan persetujuan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)

 • Kaedah penilaian :
 1. Jawatankuasa menilai permohonan yang diterima.
 2. Membuat penilaian kesahihan maklumat mengikut kategori bidang.
 3. Membuat keputusan pemenang anugerah untuk diperakukan oleh Jawatankuasa Induk Majlis Citra Karisma UTM.

Penerima anugerah akan menerima wang tunai berjumlah RM 1000.00 berserta sijil.

 1. Medium penghantaran laporan : Hardcopy & Softcopy/Emel.
 2. Tarikh akhir penghantaran: 2 April 2021

Permohonan hendaklah disokong oleh bukti-bukti sama ada berbentuk sijil, gambar dan lain-lain dokumen yang berkaitan yang boleh menyokong permohonan. Sekiranya permohonan dihantar melalui emel, bahan-bahan bukti hendaklah dihantar dalam format pdf.

 

Anugerah Seni dan Kreativiti (ASK)
Pusat Pentadbiran
Fakulti Alam Bina dan Ukur (FABU)
Universiti Teknologi Malaysia
Johor Bahru
(u.p:  Encik Jalil bin Maulani @ Cik Intan Nursuryana binti Zakaria)

No. Tel            :  07- 555 7405
Email              :  ajalil@utm.my / nursuryana@utm.my