Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah, Fakulti Alam Bina, Universiti Teknologi Malaysia akan menganjurkan Majlis Kolokium GIS dan Perancangan Bandar dan Wilayah Khas Mengenang Jasa Allahyarham Profesor Dr Ahris Yaakup.

Pihak Jabatan dengan hormatnya menjemput sesiapa berminat untuk bersama-sama menghadiri majlis tersebut, pada tarikh dan masa seperti di bawah:-

  • Tarikh   :  16 Feb 2009
  • Masa    :  8. 30 pagi – 1.00 petang
  • Tempat :  Dewan Senat, UTM Skudai

Maklumat lanjut seperti di dalam brosur :

Majlis Kolokium GIS dan Perancangan Bandar dan Wilayah Khas Mengenang Jasa Allahyarham Profesor Dr Ahris Yaakup.