Undergraduate Thesis – Bachelor of Quantity Surveying 2003-2005

Student Title Year Abstract
Chew Siew Lee Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tempoh Masa Pembinaan 2005
Nafisah Binti Abdul Rahiman Penyediaan Infrastruktur Di Perkampungan Orang Asli – Kajian Kes: Kampung Pasir Salam, Johor Bahru 2005
Nur Fazliha Binti Ab. Hamid Gaji, Elaun Dan Faedah Yang Diperolehi Oleh Pekerja Mahir Dalam Industri Binaan 2005
Sharina Binti Abdullah Perpindahan Kerja Jurukur Bahan di Firma Perunding Ukur Bahan 2005
Syarifah Yusnani Syd Hamid Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Graduan Ukur Bahan Tidak Berdaftar Sebagai Profesional 2005
Lim Beng Li Faktor-Faktor Kritikal, Kejayaan Sesebuah Projek Pembinaan Berdasarkan Objektif Projek yang Berlainan 2004
Ruziah Binti Nonsah Peranan Dan Penglibatan Juruukur Bahan di Institusi Kewangan 2004
Chong Siew Fun Kesan Penghantaran Pulang Pekerja Asing Terhadap Pembangunan Projek Pembinaan 2003
Lai Chiew Foong Timbangtara Dalam Industri Pembinaan Dengan Tumpuan Khas ke Atas Kos Tersembunyi Timbangtara dan Tahap Pengetahuan Mengenai Timbangtara 2003  
Siti Nurhuda Binti Abd Wahid Penggunaan Analisis Kos Elemen Dalam Membentuk Trend Kos Bangunan 2003
Wahyudi Putra Utama Kajian Ke Atas Perkhidmatan Konsultan Konstruksi Dan Permintaan Klien Terhadap Perkhidmatan Ukur Bahan Di Kota Padang – Indonesia 2003  
Zamri Bin Shariff Kajian Ke Atas Nisbah Kos Bahan Buruh Peralatan Jentera Untuk Kerja Jalanraya 2003