Postgraduate Thesis – Master of Science (Tourism Planning) 2007

Student Title Abstract
Nyi Imas Binti Muhamad Chong Membuat Keputusan untuk Percutian Keluarga More
Dayang SandrawatiAbang Josmani Study on the Selection Criteria for Choosing Domestic Package Tours in Malaysia More
Rut Douni Kajian Kepuasan Pelancong Terhadap Kualiti Perkhidmatan Muzium Sabah More
Afandi Fikri Pembangunan Kandis Resource Centre-pemangkin pelancongan pendidikan More
Hazlin Jamari Kajian Terhadap Malaysia Tourism Center (MTC) Sebagai Pusat Penerangan Pelancongan dengan Melihat Maklumbalas di Kalangan Agensi Pelancongan More
Yaziz Kasim VFR : the Behaviour of ‘Balik Kampung’ Traveller More
Hanirah Mohamad Nur Persepsi Pelancong Terhadap Aspek Keselamatan (Kajian Kes : Daerah Johor Bahru) More
Ismail Mudin Potensi Aktiviti Memancing Laut Dalam Sebagai Tarikan Pelancongan di Kuala Rompin More