Ucapan Tahniah Pelantikan Staf Akademik

Ucapan Tahniah Pelantikan Staf Akademik

Fakulti Alam Bina mengucapkan setinggi tahniah kepada Dr. Nabila binti Abdul Ghani di atas pelantikan ke jawatan Pensyarah Kanan (DS51). Semoga dengan pelantikan ini beliau akan berusaha dengan lebih gigih bagi mengharumkan nama Universiti dan mempertingkatkan usaha ke arah kecemerlangan akademik dan penyelidikan di Universiti. Tahniah!