Pada 7 November 2018 (Selasa), Fakulti Alam Bina dan Ukur (FABU), UTM telah menerima pelawat dari Politeknik Sultan Ahmad Shah (POLISAS) bagi tujuan Lawatan Penanda Aras bagi Persediaan Akreditasi MQA. Lawatan ini adalah bertujuan untuk melihat perlaksanaan dan amalan pengurusan akademik yang telah dilaksanakan di UTM dalam menambahbaik kualiti kerja pensyarah di Politeknik.

 

      

Sesi Taklimat Pengurusan Akademik oleh Dekan FABU dan Perbincangan Persediaan Dokumentasi Audit Badan Prosesional/MQA bersama Penyelaras Program Senibina dan Kejuruteraan Geomatik

 

Sesi Lawatan ke Galeri Alam Bina & Ukur

 

Sesi Lawatan ke Pusat Kajian Alam Bina Dunia Melayu (KALAM), UTM

 

Sesi Lawatan ke Makmal Teknologi Binaan, FABU, UTM