Fakulti Alam Bina & Ukur (FABU) akan menerima lawatan Penanda Aras bagi Persediaan Akreditasi MQA dari POLISAS pada 7 November 2018 yang terdiri daripada 21 orang pensyarah Politeknik. Lawatan ini adalah bertujuan untuk melihat pengurusan kualiti akademik bagi Program Sarjana Muda Sains Senibina dan Sarjana Muda Kejuruteraan Geomatik di FABU.

Welcome to #FABUlous