Bengkel Penggalak Inovasi Staf Sokongan FABU telah diadakan selama 2 hari pada 7 hingga 8 September 2020 yang lepas bertempat di Dewan Konvesyen FABU. Puan Hanifah binti Ahmad (Timbalan Pendaftar, Pejabat TNCAA) dan Prof. Madya Dr. Abdul Rashid bin Husain (Pengarah UTM XCITE) telah dijemput sebagai penceramah untuk berkongsi ilmu tentang inovasi perkhidmatan dalam organisasi kepada semua staf yang terlibat. Bengkel ini bertujuan untuk memupuk dan menyemarakkan budaya kreatif dan inovatif dalam cara bekerja yang diamalkan dalam kalangan staf Fakulti Alam Bina dan Ukur.

more photos click here..