Bengkel Penulisan Buku Penyelidikan ‘From Thesis To Research Book’ oleh Prof. Dr. Mohammad Nazri Mohd Jaafar. Program ini adalah anjuran FABU bersama Task Force Penerbitan Pejabat TNCPI UTM.