Fakulti Alam Bina mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada dua orang Profesor Emeritus Universiti Teknologi Malaysia, Dato’ Prof. Emeritus Ar. Parid Wardi Sudin dan Dato’ Prof. Emeritus Ar. Dr. Elias @ Ilias Salleh di atas pengurniaan Anugerah Pendidikan Senibina 2015 di Majlis Anugerah Lembaga Arkitek Malaysia (LAM) 2015 pada 17 Ogos 2015 di Hilton Kuala Lumpur.