Tahniah kepada TPr. Dr. Gobi Krishna di atas perlantikan oleh PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa).

PLANMalaysia bertanggungjawab bagi memastikan perancangan kegunaan, pembangunan dan pemeliharaan tanah yang sempurna di Malaysia di tiga peringkat kerajaan, iaitu persekutuan, negeri dan tempatan.