Warga FABU ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Prof. Dr. Syed Ahmad Iskandar Syed Ariffin di atas pelantikan sebagai Ahli Tetap dalam Mesyuarat Saringan Awal (MSA) & Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT), Kementerian Pengajian Tinggi. Peranan kedua-dua entiti mesyuarat ini adalah penting dalam memperakukan sebarang permohonan cadangan penawaran program akademik baharu dan semakan semula kurikulum oleh Universiti Awam di Malaysia, dan memastikan hanya program yang berkualiti, berdaya maju dan lestari serta memenuhi kehendak industri sahaja ditawarkan. Syabas sekali lagi!