Pada 17 Mei 2013, majlis Penyampaian Sijil Akreditasi Program Perancang Bandar dan Wilayah dengan Kepujian (2013-2017) telah dijalankan di Fakulti Alam Bina, UTM Johor Bahru, Johor. Ia telah disampaikan oleh Yang Bhg. Dr. Dahlia Bte Rosly, Pendaftar, Lembaga Perancang Bandar Malaysia (LPBM) merangkap Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perancang Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia.

Majlis turut dihadiri oleh Dekan Fakulti Alam Bina, Prof. Madya Dr. Roslan Bin Amirudin, Pengarah Kualiti UTM, Prof. Dr. Abdul Samad Bin Haji Ismail serta staf Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah.

Setinggi-tinggi tahniah kepada Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah atas pengiktirafan tersebut.

//