Setinggi-tinggi ucapan tahniah diberikan kepada pelantikan semula/pelantikan baharu sebagai pentadbir akademik di Fakulti Alam Bina bermula 1 Jun 2017.

Pelantikan Baharu:

 • Timbalan Dekan Penyelidikan, Inovasi, Jaringan dan Komuniti
  • PM Dr. Mohammad Rafee bin Majid (1 Jun 2017 hingga 31 Mei 2020)
 • Ketua Jabatan Perancangan Bandar & Wilayah
  • PM Dr. Hairul Nizam bin Ismail (1 Jun 2017 hingga 31 Mei 2020)
 • Ketua Jabatan Senibina Lanskap
  • LAr. Dr. Sapura binti  Mohamad (1 Jun 2017 hingga 31 Mei 2020)
 • Pengurus Akademik Pasca Siswazah 
  • Dr. Zuhaili bin Mohamad Ramly (1 Jun 2017 hingga 31 Mei 2020)

Pelantikan Semula:

 • Ketua Jabatan Senibina
  • Dr. Abdul Halim bin Hussein (1 Jun 2017 hingga 31 Mei 2019)
 • Ketua Jabatan Ukur Bahan
  • Dr. Sarajul Fikri bin Mohamed (1 Jun 2017 hingga 31 Mei 2019)
Tidak dilupakan, jutaan terima kasih diucapkan kepada mantan Timbalan Dekan Penyelidikan, Inovasi, Jaringan dan Komuniti, PM Dr. Mohamed Rashid bin Embi; Ketua Jabatan Perancang Bandar & Wilayah, PM Dr. Norsiah binti Abd, Aziz; dan Ketua Jabatan Senibina Lanskap, PM Dr. Hasanuddin bin Lamit atas sumbangan dan jasa beliau yang dilimpahkan semasa mengalas tanggungjawab sebagai Pentadbir di fakulti ini. Jasamu akan dikenang selamanya.