Sukacita dimaklumkan Fakulti Alam Bina telah membuat lantikan baharu kepada kesemua jawatan penyelaras akademik di fakulti ini. Perlantikan ini dibuat untuk tempoh 2 (dua) tahun berkuat kuasa 1 Julai 2015 sehingga Jun 2017.  Fakulti mengucapkan setinggi-tinggi tahniah di atas pelantikan staf berikut:

BIL

NAMA

JAWATAN GILIRAN PENTADBIR

1 Dr. Gobi Krishna a/l Sinniah Penyelaras Program Pasca Siswazah Kerja Kursus Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah
2 Dr. Wan Hashimah bt. Wan Ismail Penyelaras Program Pasca Siswazah Kerja Kursus Jabatan Senibina
3 PM. Dr. Foziah bt. Johar Penyelaras Program Pasca Siswazah Penyelidikan Jabatan Perancangan Bandar & Wilayah
4 PM. Dr. Mahmud bin Mohd. Jusan Penyelaras Program Pasca Siswazah Penyelidikan Jabatan Senibina
5 PM. Dr. Fadhlin bt. Abdullah Penyelaras Program Pasca Siswazah Penyelidikan Jabatan Ukur Bahan
6 PM. Dr. Maizon bt. Hashim Penyelaras Program Pesisir Sarjana Pengurusan Kontrak Pembinaan
7 Dr. Hamizah Liyana bt Tajul Ariffin Penyelaras Program Sarajana Muda Sains (Pembinan)
8 Dr. Nafisa bt. Hosni Penyelaras Program Sarjana Muda Perancangan Bandar & Wilayah
9 Dr. Roshida bt. Abdul Majid Penyelaras Program Sarjana Muda Sains Senibina
10 En. Zuhaily bin Mohamad Ramly Penyelaras Program Sarjana Muda Ukur Bahan
11 PM. Dr. Nur Emma bt. Mustaffa Penyelaras Program Sarjana Pengurusan Kontrak Pembinaan
12 PM. Dr. Nooraini bt. Hj. Yusoff Penyelaras Program Separuh Masa Perancangan Bandar & Wilayah
13 Sr. Dr. Mohd. Saidin bin Misnan Penyelaras Program Separuh Masa Sarjana Muda Sains (Pembinaan)
14 En. Norazam bin Othman Penyelaras Program Separuh Masa Sarjana Muda Ukur Bahan

 

Semoga dengan pelantikan baharu ini akan menjadi pendorong untuk kita terus memberikan komitmen dan sumbangan kepada kecemerlangan Fakulti Alam Bina.