Bersempena dengan pelancaran Service Learning Malaysia – University for Society (SULAM) oleh Y.Bhg. Dr. Maszlee Malik, Menteri Pendidikan Malaysia pada 13 April 2019 bertempat di Sekolah Kebangsaan Tanjung Surat, Kota Tinggi, Johor yang lalu, seramai 15 orang pelajar dari program Sarjana Muda Ukur Bahan, Fakulti Alam Bina dan Ukur telah bersama-sama menjayakan projek transformasi bilik darjah daripada bilik darjah biasa kepada bilik darjah berteraskan pendidikan abad ke-21.

Projek ini diselia oleh pensyarah kanan FABU, Ts. Dr. Syamsul Hendra Mahmud dengan melaksanakan pendekatan pembelajaran servis akademik iaitu meliputi aspek pengenalpastian masalah, kajian SWOT, penyediaan proposal cadangan, perlaksanaan projek dan sesi refleksi. Perlaksanaan projek ini disokong oleh Pusat Kokurikulum dan Pembelajaran Servis (CCSL), UTM. Pelajar telah menggunakan idea kreatif mereka untuk mentransformasi bilik darjah berdasarkan kepada kesesuaian pembelajaran terkini dan mengikut empat ciri utama atau 4C iaitu Kreativiti (Creativity), Komunikasi (Communication), Pemikiran Kritikal (Critical Thinking) dan Kolaborasi (Collaboration).

Antara transformasi yang dilaksanakan melibatkan penggunaan warna yang ceria, lukisan mural yang ringkas tetapi menarik, rekaan meja dan kerusi yang bersifat mudah alih bagi tujuan kolaborasi, ruang rehat sambil membaca, sudut pidato serta rak simpanan dan permainan minda. Hasil tinjauan terhadap pelajar sekolah terbabit mendapati mereka sangat teruja untuk menggunakan bilik darjah baru mereka manakala guru pula bersedia dengan teknik pengajaran yang menjurus kepada pembelajaran aktif dan inovatif.

more photos (click here)