Majlis Menandatangani MOU di antara IMOSS Technology Sdn Bhd & Universiti Teknologi Malaysia. UTM telah diwakili oleh Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi), Prof. Datuk Dr. Ahmad Fauzi bin Ismail manakala pihak IMOSS Technology SB diwakili oleh Dr. Mohamad Khairil bin Mohamad Razi selaku Ketua Pegawai Eksekutif IMOSS Technology SB. Kerjasama antara IMOSS Technology SB dan UTM ini adalah untuk mencipta inovasi yang mampu menyelesaikan masalah industri dalam aspek sains dan teknologi Light Detection and Ranging (LIDAR) dan geospatial.