Pihak FABU telah menerima kunjungan delegasi dari Pejabat UTM International yang diketuai oleh Pro Naib canselor (Antarabangsa), Prof. Madya Dr. Mohd Ismid Md Said untuk sesi jerayawara inisiatif pengantarabangsaan UTM. Sesi ini telah dihadiri oleh Ahli Jawatankuasa Eksekutif (FE) FABU dan Penyelaras Program Prasiswazah.