TAHNIAH!!

Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti Bil 8/2015 pada 16 April 2015 telah meluluskan kenaikan pangkat ke jawatan Profesor Madya (DS54) dan Pensyarah Kanan (DS52) bagi pegawai berikut:-

BIL NAMA JAWATAN JABATAN  TARIKH KUATKUASA
1 Prof. Madya Dr. Muhammad Zaly Shah bin Muhammad Hussein Prof. Madya (DS54) JPBW 31 Mac 2015
2 Dr. Norhazliza binti Abdul Halim Pensyarah Kanan (DS52) JPBW 16 Mac 2015
3 Dr. Hamizah Liyana binti Tajul Ariffin Pensyarah Kanan (DS52) JUB 3 Mac 2015

 

Fakulti Alam Bina mengucapkan setinggi tahniah diatas kejayaan saudara dan semoga dengan kenaikan pangkat ini saudara akan berusaha dengan lebih gigih bagi mengharumkan nama Universiti dan mempertingkatkan usaha ke arah kecemerlangan akademik dan penyelidikan di Universiti

Terima kasih.