Perkongsian berkenaan Transformasi GIS untuk Utiliti Air dalam Ranhill SAJ kepada pelajar FABU

Perkongsian berkenaan Transformasi GIS untuk Utiliti Air dalam Ranhill SAJ kepada pelajar FABU

Oleh: Dr Zakri Tarmidi, Dr Nurul Hawani Idris

Ranhill SAJ Sdn Bhd (Ranhill SAJ) dengan kerjasama Fakulti Alam Bina dan Ukur (FABU), Universiti Teknologi Malaysia (UTM) telah menjayakan program forum “Transformasi Pengurusan Utiliti Air Menerusi Sistem Maklumat Geografi (GIS) kepada Teknologi Era Baharu di Ranhill SAJ” yang berlangsung secara dalam talian pada 28 Februari 2022.

Program ini bertujuan untuk melihat proses transformasi yang telah berlaku di Ranhill SAJ dalam menguruskan maklumat berkaitan utiliti air dengan menggunakan sains dan teknologi GIS. Forum ini dipengerusikan oleh Sr Gs Dr Nurul Hawani Idris daripada FABU, bersama dengan panel jemputan daripada Ranhill SAJ, iaitu Tuan Haji Ir Md Fuad Bakri, selaku Ketua Pengurusan Aset, Ranhill SAJ.

Program ini telah dihadiri lebih 100 orang peserta, terutama daripada pelajar daripada Program Sarjana Muda Sains (Geoinformatik) yang sedang menjalani kursus Khemah Latihan GIS, FABU, selain peserta daripada agensi kerajaan dan swasta yang lain. Program ini juga dipancarkan secara langsung di Facebook Ranhill SAJ, yang mana peserta boleh berinteraksi secara langsung di laman Facebook itu.

Tuan Haji Ir Md Fuad telah berkongsi kepada peserta bagaimana pihak Ranhill SAJ telah menggunapakai teknologi GIS dalam membantu pengumpulan data, merekabentuk pangkalan data GIS yang bersesuaian, memaparkan maklumat GIS berkaitan utiliti air, dan membuat analisis menggunakan aplikasi GIS mereka.

Beliau juga berkongsi maklumat utiliti air sangat mudah dicapai dengan adanya GIS, antaranya adalah terdapat 23,739 kilometer paip, 1.24 juta NOS yang sedang diuruskan oleh Ranhill SAJ pada tahun 2022 ini. Tanpa GIS, maklumat ini memerlukan masa untuk dicari dan dicapai.

Menggunakan GIS juga, pihak Ranhill SAJ mampu melihat jumpa meter paip yang sedang aktif di dalam Negeri Johor, dan paparan kawasan taburan paip air, meter air dan lain-lain maklumat utiliti berkaitan.

Pihak Ranhill SAJ juga berkongsi berkenaan maklumat sedikit analisis GIS yang dilaksanakan, sebagai contoh, sekiranya terdapat paip air pecah, dan pihak Ranhill SAJ dapat terus mencari valve yang berkaitan, dan sekiranya terpaksa menutup valve, manakah rumah yang akan terkesan dan tidak akan ada air buat sementara waktu.

Selain itu, pihak Ranhill SAJ juga berbesar hati memberi tajaan untuk hadiah bagi kuiz yang dilakukan dalam program ini. Diharapkan perkongsian daripada pihak Ranhill SAJ ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan kepada peserta yang hadir, terutamanya kepada pelajar Program Sarjana Muda Sains (Geoinformatik).

berkaitan yang dikongsikan oleh pihak Ranhill SAJ

forum ini sedang berlangsung

Tuan Haji Ir Md Fuad memberikan penerangan

 

Aktiviti Makmal Satelit – Lawatan Penanda Aras Aktiviti/Projek KIK FABU UTM Ke Jabatan Tanah Dan Survei (JTS) Sarawak

Aktiviti Makmal Satelit – Lawatan Penanda Aras Aktiviti/Projek KIK FABU UTM Ke Jabatan Tanah Dan Survei (JTS) Sarawak

Disediakan oleh: Pn. Fadillah Abdul Hamid & Cik Hanis Amirah Roslin
Penulis bersama : Prof. Madya Sr. Gs. Dr Tajul Ariffin bin Musa

Seramai 7 orang staf professional dan pelaksana (PPP) Fakulti Alam Bina & Ukur (FABU) telah diberi peluang untuk menyertai Bengkel Bimbingan Kumpulan Inovatif dan Kreatif Jabatan Tanah dan Survei (JTS) Sarawak yang telah diadakan di Hotel Pullman Kuching, Sarawak pada 10 hingga 11 Mac 2022.

Lawatan ini diketuai oleh Profesor Madya Sr. Dr. Tajul Ariffin bin Musa, Pengarah Geoinformasi FABU selaku Penasihat Program untuk aktiviti makmal satelit antara FABU, UTM – JTS, Sarawak, yang juga telah mendapatkan kebenaran dari pihak JTS untuk Kumpulan Pancang dan Kumpulan Fabulous dari FABU turut sama dalam Bengkel Bimbingan yang diadakan oleh JTS ini.

Tujuan lawatan penanda aras ini diadakan adalah bagi membantu fakulti dalam memperkasakan aktiviti inovasi diperingkat UTM. JTS Sarawak merupakan pilihan utama lawatan penanda aras oleh FABU UTM berdasarkan kepada Inovasi cetusan idea Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) JTS Sarawak telah menghasilkan lebih 152 projek berkualiti memfokuskan 4 komponen utama tenaga manusia, proses dan prosedur kerja, kerangka perundangan dan teknologi.

Lawatan penanda aras yang diadakan ini juga merupakan hasil daripada salah satu usaha Memorandum Persefahaman (MoU) untuk mengadakan kerjasama yang telah ditandatangani di antara UTM dan JTS pada 6 September 2021 serta hasil lawatan kunjungan hormat Pengurusan Eksekutif FABU ke Sarawak pada 17 hingga 19 Januari 2022 yang lalu. Antara intipati bengkel ini diadakan adalah bagi menentukan pemilihan tajuk inovasi yang lebih tepat dan sesuai oleh setiap kumpulan serta selaras dengan permasalahan berkaitan sistem kerja semasa.

Di samping itu, tempoh masa yang diberikan kepada setiap kumpulan bagi mencari tajuk inovasi adalah lebih kurang 1 hingga 2 bulan. Dari segi skop pemilihan tajuk inovasi setiap kumpulan pula adalah menjurus kepada masalah yang acap kali dihadapi oleh pengguna dan staf sendiri dalam menguruskan tugasan harian semasa. Melalui bengkel yang diadakan ini, panel pemilih yang terdiri daripada DYM Awang Zamhari bin Awang Mahmood, Timbalan Pengarah (Pengurusan) JTS Sarawak, En. Ramzi bin Abdillah, Pn. Hajah Siti Romiza binti Romali, Pn. Madeline Ak Ambit, Pn. Franky Mesa dan Pn. Rafiza binti Radin yang akan menentukan sama ada tajuk yang dibentangkan adalah bertepatan dan mempunyai hasil serta impak yang baik kepada organisasi secara keseluruhannya.

Bengkel Bimbingan Kumpulan Inovatif dan Kreatif Jabatan Tanah dan Survei Sarawak ini menyaksikan 13 kumpulan dari seluruh Jabatan peringkat JTS Sarawak membentangkan hasil projek inovasi yang telah mereka pilih dan tentukan. Berdasarkan kepada hasil pembentangan projek inovasi semua kumpulan, ia akan dipertandingkan di dalam Konvensyen Inovasi dan Kualiti JTS peringkat negeri Sarawak yang dijangka akan diadakan pada bulan Jun atau Julai 2022 ini.

Bengkel ini secara khususnya dapat memberi pengetahuan yang luas kepada kedua-dua kumpulan Pancang dan Fabulous dari FABU dalam pemilihan tajuk serta menghasilkan projek inovatif dan kreatif yang telah tersedia ada untuk diperluaskan pada masa akan datang. Ahli kumpulan KIK FABU yang terlibat dalam Bengkel Bimbingan Kumpulan Inovatif dan Kreatif Jabatan Tanah dan Survei Sarawak ini juga diberi peluang yang banyak untuk berkongsi pandangan dan soalan secara terus kepada ahli kumpulan KIK dari seluruh unit dan jabatan JTS Sarawak. Selain itu, wakil daripada FABU juga berpeluang untuk mendapatkan maklumat serta idea daripada para panel dalam sesi dialog di bengkel tersebut.

Pihak kedua-dua kumpulan Pancang dan Fabulous FABU berharap agar program seperti ini akan sentiasa diadakan supaya ia dapat disemai dalam jiwa staf FABU secara khususnya. Diharapkan kerjasama serta perkongsian daripada pihak JTS Sarawak dapat mendorong kumpulan KIK FABU dalam menambahbaik dan meningkatkan kualiti serta produktiviti kerja khususnya dalam sistem penyampaian perkhidmatan di FABU.

FABU UTM Kongsi Cara Pemprosesan Data GNSS Berkejituan Tinggi Dengan Pihak Jabatan Tanah dan Survei (JTS)

FABU UTM Kongsi Cara Pemprosesan Data GNSS Berkejituan Tinggi Dengan Pihak Jabatan Tanah dan Survei (JTS)

Pihak Jabatan Tanah dan Survei (JTS) dengan Fakulti Alam Bina & Ukur (FABU), UTM telah mengadakan satu lagi aktiviti Makmal Satelit untuk  sesi bengkel lock-up pemprosesan data GNSS menggunakan perisian berkejituan tinggi iaitu Bernese 5.2 yang berlangsung di Imperial Hotel, Kuching pada 28 Mac hingga 1 April 2022 lalu.

Bengkel ini dihadiri oleh beberapa pegawai dan staf daripada Pusat Data CORS (PDC) dan divisyen – divisyen JTS Sarawak yang terlibat.

Pihak daripada FABU, UTM diwakili oleh Dr. Wan Anom Wan Aris dan dibantu oleh Prof. Madya Dr. Effendi Daud dari Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) diikuti beberapa orang pelajar pascasiswazah iaitu En. Muhammad Hanifah Mazlan, Cik Nur Jehan Jaffar dan En. Amir Husni Kamaludin.

Bengkel ini diadakan bagi membantu pihak JTS Sarawak dalam cara kerja pemprosesan data GNSS berkejituan tinggi bagi tujuan penyelenggaraan datum SGeD20 yang merupakan datum semi-dinamik negeri Sarawak.

Bengkel ini dijalankan selama 5 hari bermula 28 Mac sehingga 1 April 2022. Pengisian bengkel selama ini berasaskan 5 modul yang menumpukan 4 fasa dalam pemprosesan data GNSS berkejituan tinggi.

Tiga kumpulan telah dibentuk oleh pihak JTS Sarawak iaitu kumpulan Alpha, Bravo dan Charlie di mana ahli – ahli daripada setiap kumpulan ini digabungkan daripada pegawai dan staf teknikal dari divisyen terlibat. Setiap kumpulan ini bertanggungjawab untuk melaksanakan pemprosesan data GNSS bermula tahun 2020 sehingga 2022 bagi tujuan penyelenggaraan datum SGeD20.

Sepanjang berlangsungnya bengkel, setiap ahli kumpulan didedahkan dengan cara kerja berfasa untuk pemprosesan data GNSS menggunakan perisian Bernese 5.2, bermula daripada semakan kualiti data cerapan GNSS, pra-pemprosesan data GNSS, pemprosesan vektor garis dasar untuk menjana solusi koordinat harian, penghasilan siri masa koordinat harian menggunakan perisian MATLAB dan akhir sekali, anggaran parameter deformasi bagi datum semi-dinamik.

Bengkel ini juga telah memberi pengalaman dan pengetahuan kepada setiap ahli kumpulan peserta dalam tatacara pemprosesan data GNSS yang lebih teratur dan efektif. Pihak JTS Sarawak berharap agar segala input yang telah dikongsikan dapat diaplikasikan oleh pegawai dan staf terlibat dalam pelaksanaan kerja – kerja penyelenggaran datum SGeD20 sebagai sebuah datum semi- dinamik negeri Sarawak.

Disediakan oleh : Prof. Madya Sr Dr. Tajul Ariffin Musa