Tahniah kepada staf akademik FABU, Dr. Othman Zainon, Dr. Syamsul Hendra Mahmud & Prof. Madya LAr. Dr. Sapura Mohamad di atas perlantikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Luar Bandar.

Untuk maklumat lanjut, layari https://www.kemas.gov.my/en/homepage/