Ceramah Perlaksanaan & Pemantauan Projek oleh Prof. Madya Sr Dr. Zakaria bin Mohd Yusof, Pensyarah Ukur Bahan, FABU membincangkan tentang perlunya klien mempunyai pengurusan yang cekap ke atas sumber tenaga pembinaan dengan memberi tumpuan ke atas perancangan projek.

more photos (click here)