UTM Hydro I Hydrographic Surveying I Programme FIG/IHO/ICA Category B telah dirasmikan oleh Dekan Fakulti Alam Bina & Ukur Prof. Dr. Mohd Hamdan bin Hj. Ahmad bersama-sama Prof. Dr. Mohd Razali bin Mahmud pada 18th March 2019 di Bilik Seminar, FABU.

more photos (click here)