Dalam membantu meningkatkan prestasi E-Learning FAB, Unit IT membuka Helpdesk jika terdapat sebarang masalah berkaitan E-Learning. Permasalahan boleh diajukan ke maklumat berikut:

Norazreen Ismail (norazreen@utm.my)
samb.: 57337


Khairul Bariah Misron (khairulbariah@utm.my)
samb.: 30740

Sekian, terima kasih.

//