Kepada Semua Pelajar Fakulti Alam Bina
adalah dimaklumkan bahawa Pra – Pendaftaran Kursus akan dijalankan pada maklumat seperti berikut:

Tarikh : 10-20 Disember 2013 (5 petang)

Pelajar dikehendaki membuat Pendaftaran secara Online