Penilaian Pengajaran Pensyarah secara Elektronik (ePPP) bagi Semester 2 Sesi 2017/2018 telah bermula pada 25 Mac 2018 sehingga 24 Mei 2018 ini.

Kerjasama dari semua pelajar untuk membuat penilaian dengan melayari laman web https://my.utm.my/

 

News