tncpi-fab

 

 

Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera Y.Bhg. Prof./Prof. Madya/Dr/Saudara/i,
Sukacita merujuk kepada perkara di atas, dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa Y. Bhg. Prof. Ir. Dr. Mohd. Azraai bin Kassim, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) akan mengadakan ProgramRoadshow ke Fakulti Alam Bina (FAB) seperti pada butiran di bawah:

 

Tarikh: 29 Oktober 2014 (Rabu)
Masa: 2.30 petang
Tempat: Fakulti Alam Bina

Untuk makluman Y. Bhg. Prof. juga, lawatan ini akan turut disertai oleh Prof. Dr. Ali bin Selamat, Dekan Penyelidikan K – Economy, Prof. Dr. Ruzairi bin Abdul Rahim, Pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC) dan Prof. Dr. Amran bin Md. Rasli, Pengarah Pusat Inovasi dan Pengkomersilan (ICC). Tujuan utama ProgramRoadshow ini diadakan adalah untuk memberi taklimat dan kesedaran kepada staf akademik di Fakulti Pendidikan untuk terlibat aktif di dalam Penerbitan Penyelidikan (Research Publication).
Sehubungan dengan itu, Y.Bhg. Prof./Prof. Madya/Dr/Saudara/i yang berkelapangan adalah diwajibkan hadir ke program tersebut.

Sekian, terima kasih.