Maklumat penggantian dan pengemaskinian kad matrik mahasiswa adalah seperti berikut :

Tarikh : 3 hingga 7 Januari 2011
Masa : 9.00 pagi hingga 4.00 petang
Tempat : Dewan Sultan Iskandar

Maklumat Lanjut