Seluruh warga FABU ingin merakamkan ucapan tahniah kepada YBhg. Prof. Datuk Ts. Dr. Ahmad Fauzi Ismail atas pelantikan sebagai Naib Canselor Universiti Teknologi Malaysia (UTM) baharu yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 2021 sehingga 31 Disember 2023.